INSCHRIJVING

Inschrijving geschied door:

1.Het invullen en opsturen van het inschrijfformulier

2.Het invullen en opsturen van de instemmingsverklaring

3.De aanbetaling van € 150,00 per persoon op bankrekening NL97 INGB 0002 2036 66, t.n.v. A.J.Stoltenberg te Gorinchem, onder vermelding van skisafari 2024

Het inschrijfformulier en de instemmingsverklaring zijn:

  • als bijlage te versturen naar het emailadres aj.stoltenberg@planet.nl.
  • uit te printen en op te sturen naar Alex Stoltenberg, Concordiaweg 95, 4206 BG Gorinchem.
  • aan te vragen bij de reisorganisator (06-53715712)

SLUITINGSDATUM 30 NOVEMBER 2023